Amplificador A-5000D POWERSYSTEMS(2 Ohms)

490,00

Respuesta de frecuencia: 30 Hz a 10000 Hz

Potencia 12,6 V a 1 ohmio: –

Potencia 12,6 V a 2 ohmios: 5100 vatios

Potencia 12,6 V a 4 ohmios: 2900 vatios

Corriente máxima: 510A